Arts patient communicatie vraagt onderhoud!


De kwaliteit van de communicatie bepaalt in belangrijke mate de uitkomst van de arts-patiënt contacten: wordt een advies opgevolgd ? Snapt de patiënt wat bedoeld wordt? Lukt het om dit binnen de beschikbare tijd af te handelen?
Arts-patiënt communicatie is een vaardigheid die geleerd en onderhouden moet worden.

Vanuit veel literatuur is inmiddels duidelijk welke trainingsmethoden hierbij effectief zijn. Ik werk uitsluitend met methodes waarvan de effectiviteit aangetoond is.
Als opleider heb ik vele jaren ervaring met het trainen van aios op dit gebied.

In de praktijk gaat het meestal om een cursorisch programma (4-6 bijeenkomsten), waarin met een kleine groep gekeken wordt naar eigen consult opnames. Eigen dilemma's en vragen zijn uitgangspunt. Er is dus een optimale link met de dagelijkse praktijkervaring.
Volgens een vaste methodiek wordt geleerd welke technieken effectief zijn, en hoe die kunnen worden ingezet.

Voor huisartsen is dit geaccrediteerde nascholing waarvoor (toets)punten worden bijgeschreven via GAIA.

Desgewenst kan ik ook ‘on the job’ coachen, of werken met grotere groepen zoals een hele maatschap met aios.


Artsen voeren tijdens hun loopbaan zo’n 200.000 gesprekken met patiënten.


Effectief communiceren is cruciaal!