Intervisie en begeleiding

Bij intervisie wordt op gestructureerde wijze geleerd van eigen ervaringen en ervaringen van collega’s.
De intervisiegroep (4-8 personen) onderzoekt de ervaring en de vraag van de inbrenger, en komt hierna met eigen inzichten, tips en adviezen.
In feite is het een vorm van professionele consultatie.
Door de structuur te bewaken is de kans op een praktische uitkomst groot.

Intervisie groepen blijven soms jaren bij elkaar, soms (in opleidingssituaties) wordt gewerkt met een blok van bijvoorbeeld zes bijeenkomsten.

De begeleider bewaakt het proces. Ook verbreedt hij de discussie door modellen uit te leggen, die van toepassing zijn op de ingebrachte situatie.

Een speciale vorm van begeleiding is intervisie coaching:
De groep leert effectief te werken, de begeleider coacht dit proces en maakt zichzelf hierdoor overbodig.
Intervisie coaching wordt meestal gevraagd door groepen die al langer bestaan en hun werkwijze willen optimaliseren.

Eigen ervaring:

Ik heb veel ervaring in de verschillende rollen als begeleider.
Daarbij werk ik met aios in ziekenhuizen, met specialisten en met groepen huisartsen.
Bij intervisie coaching ben ik bij 5-6 sessies aanwezig. Daarna is de groep meestal prima in staat om zelfstandig verder te gaan.

Ik verstrek een handout over intervisie en evalueer regelmatig wat de wensen van alle deelnemers zijn.

Begeleide intervisie: professioneel instrument voor het onderhouden van persoonlijke effectiviteit

(ook voor medisch specialisten geaccrediteerd als nascholing)