Coaching voor artsen, een concrete en resultaat gerichte ondersteuning bij je werk.


Coaching is een praktische vorm van begeleiding. Er is een concrete aanleiding en de doelen zijn helder geformuleerd.

Voorbeelden zijn: dilemma’s rond time management, verbeteren van communicatie vaardigheden, optimaliseren van de samenwerking.
Aan het begin van het coachingstraject worden doelen gesteld. Ook wordt aangegeven op welke manier we daaraan gaan werken (coachingsplan).
Tijdens de coaching wordt regelmatig gekeken of, en hoe het proces vordert.

Coaching kan plaats vinden op initiatief van een hulpverlener zelf.
Soms is het de organisatie waarin hij/zij werkt die aangeeft dat coaching nodig is.

In alle gevallen start het traject met een intake, waarbij de diverse wensen helder worden uitgesproken en een idee ontstaat over werkwijze, duur van het traject en de kosten ervan.
Een coachingstraject omvat meestal vier tot acht gesprekken van een uur.

Soms blijkt tijdens het traject dat er meer persoonlijke zaken aandacht nodig hebben.
Er is dan een geleidelijke overgang naar supervisie.

Loopbaancoaching is een specifieke vorm waarbij de eigen professionele ontwikkeling centraal staat.