Loopbaanvragen

Elke loopbaan verloopt golvend: er zijn toppen en dalen. Als er langere tijd minder energie of 'zin' is kan dit een belangrijk signaal zijn: tijd voor onderhoud.

Praktisch betekent dat: nadenken of de oorspronkelijke drijfveren en doelen nog van toepassing zijn. Het is volkomen normaal dat deze in de loop van het werkzamen leven bijstelling nodig hebben. Na die aanpassing kan het werk vaak met meer vitaliteit worden opgepakt. Veel voorkomende momenten dat dit zich aandient zijn: tijdens de opleiding tot specialist, na de eerste zeven jaar werken in de specialisatie, rond belangrijke life events (bijv. kinderen het huis uit) of als het einde van de carriëre in zicht komt.

Begeleiding daarbij bestaat soms uit een een of twee gesprekken waarbij onderzocht wordt wat er speelt en hoe hiermee om te gaan. Een 'kort diagnostisch traject'. Medisch Contact (09/2019) beschrijft dat steeds meer artsen de weg naar een 'job coach' vinden.

Als zich meer vragen aandienen, of als er onderzoek van drijfveren/zingeving nodig is kunnen meerdere gesprekken nodig zijn. (6-8 is dan gebruikelijk).