Supervisie

Bij supervisie gaat het om een persoonlijke wens om jezelf te ontwikkelen op professioneel gebied.

Het kan bijvoorbeeld gaan om herstel van werkplezier, meer afstand kunnen nemen van het werk, of om het verlangen beter om te kunnen gaan met emotioneel lastige situaties.
Supervisie is géen psychotherapie! In het hele traject blijft er een relatie met de werksituatie.
Wél is er meer diepgang op persoonlijk niveau dan bij coaching

Aan het begin van de begeleiding worden deze wensen zo helder mogelijk geformuleerd.
Vervolgens wordt gewerkt met praktische situaties, waarin zich kansen voordoen om het dilemma te onderzoeken.

In de loop van het supervisie proces wordt duidelijk welke belemmeringen aandacht verdienen, en welke kwaliteiten al aanwezig zijn en versterkt kunnen worden.

Supervisie gebeurt nogal eens in een (kleine) groep. Vaak is er dan sprake van een opleidings situatie.
Groepssupervisie omvat meestal 10-14 sessies (vaak afhankelijk van de opleidings eisen).
Bij individuele supervisie is er intensiever aandacht voor één persoon.
Daardoor wordt het proces vaak sneller doorlopen: 6-9 sessies is gebruikelijk.

Ik heb veel ervaring met groepssupervisie (aios huisartsgeneeskunde en opleiding psychosomatisch oefentherapeut).
Daarnaast heb ik veel specialisten, huisartsen en aios begeleid in een individueel supervisie traject.


Supervisie voor dokters:


Als je met vragen rondloopt die maar niet weg gaan....